1.Kopjone dhe Ngjite kete kod:@echo off

echo ipconfig /flushdns

ipconfig /flushdns

echo ipconfig /release

ipconfig /release

echo ipconfig /renew

ipconfig /renewNe cdo tekst editor p.sh: Notepad.

2.Ruani fajllin: rapidshare.com.bat

3....Cdo here kur te downlodoni nga rapidshare klikoni ne te.